Gebelikte DNA Testi

Gebelikte Dna Testi, Türkiye’de uygulanma teknolojisi bulunmadığından dolayı, ülkemizde yapılamamaktadır. Biz bu test ile ilgili olarak bir çok patent ve yayını bulunan DNA&DNA Laboratuvarı ile ortak çalışmaktayız. Alınan numuneler tarafımızdan sağlıklı bir şekilde DNA&DNA ulaştırılır ve Test Danışmanlığı Hizmeti tarafımızdan verilir.

Nasıl yapılıyor?
DNA&DNA’in temel teknolojisi, anne kanında bulunan fetal DNA yüzdesini artırma yeteneğine dayanmaktadır. Serbest dolaşan fetal DNA üzerinde gerçekleştirdiği araştırmalarıyla şirket, anneden doğru şekilde kan alınmasının ötesinde bir işlem gerektirmeyen çeşitli noninvasif prenatal testler geliştirmiş ve bunların patentini almıştır. Mevcut durumda DNA&DNA, temel teknolojisi kistik fibroz, orak hücreli anemi ve Jewish panel gibi tek gen hastalıklarına yönelik testler ve prenatal babalık testi ile ilgilidir. Prenatal DNA Babalık testimizin tamamlanması için, bebeğin DNA’sının babanın DNA’sıyla eşleştirilmesi için annenin kolundan doğru şekilde kan alınması gerekmektedir. Babalık testini gebeliğin 5 – 6. haftasından sonra, %99’un üzerinde hassasiyetle gerçekleştirebiliyoruz.

Gebelikte DNA Testi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  • DNA Prenatal Babalık Testiniz Nasıl Uygulanıyor?

Kanınızda bebeğinizin DNA’sından az bir miktar bulunur.Kolunuzdan doğru şekilde yapılacak bir kan alımı, bebeğin DNA’sının babanın DNA’sıyla eşleştirilmesi suretiyle bebeğinizin babasını belirleyebilecektir.

  • DNA Prenatal Babalık Testi Ne Kadar Hassastır?

DNA prenatal babalık testi, babalık durumunun bulunmadığını ortaya koyabilir veya babalığı teyit edebilirsiniz. Testimiz, %99’un üzerinde hassasiyete sahiptir.

  • Test İçin Nereye Gitmeliyim?

Uygun ayarlamaları yapmak için lütfen 0(552) 200 0 362 – 0(216) 290 0 362 numaralı telefon vasıtasıyla İSTANBUL DNA ile temas kurunuz.

  • Fetal DNA Ne Kadar Erken Tespit Edilebilir?

Fetal DNA, 5 haftalıktan itibaren tespit edilebilmektedir ve ilk üç aylık dönem sırasında hızla artmaktadır. Gebeliğin 8. haftasından sonra anne kanında mevcut bulunan fetal DNA’dan çok hassas DNA testi yapabilmekteyiz.

  • Fetal DNA İle Ne Tür Durumlar Test Edilebiliyor?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi tek gen hastalığına ilişkin testler yapabiliyoruz: Kistik fibroz, orak hücre ve Jewish panel. Tek gen hastalıklarına ek olarak noninvazif prenatal DNA babalık testi de yapabiliyoruz.

  • Önceki Bir Gebelikten Hücreler Kalabilir Mi?

Anne kanında sağlam fetal hücreler ve annenin bağışıklık sistemi tarafından imha edilen sağlam fetal hücrelerden açığa çıkan serbest dolaşan fetal DNA bulunur. Az sayıda nadir sağlam fetal hücrenin annenin bağışıklık sisteminden kaçabileceği ve önceki gebeliklerden kalabileceği düşünülse de serbest dolaşan fetal DNA sadece birkaç saat dayanabilmektedir. Bu nedenle bütün testlerimiz sağlam fetal hücreler yerine anne kanında bulunan serbest dolaşan fetal DNA’lara dayanmaktadır. Serbest dolaşan fetal DNA’nın önceki gebeliklerden kalamayacağı kanıtlanmıştır.

  • Bu Teknoloji Herhangi Bir Yetkili Merci Tarafından Onaylanmış Mıdır?

DNA&DNA tarafından tanınmış ve onaylanmış olup Klinik Laboratuar İyileştirme Tadilatları (CLIA) kapsamında onay sertifikası almıştır.

  • Bu Teknoloji Yayınlanmış Mıdır?

DNA&DNA bu teknolojinin temelini New England Journal of MedicineThe Lance ve the Journal of the American Medical Association gibi en üst düzey dergilerde yayımlamıştır.

Anne Kan Örneklerinde Fetal DNA’nın Tespit Edilmesinde SNP’ler Nasıl Kullanılır?

  1. SNP’ler (Tekli Nükleotid Polimorfizmler) yaklaşık 3 milyar baz çift insan genomunda kabaca her 1000 bazda bir ortaya çıkan, her bir bireyin DNA’sındaki tekli baz farklılıklarıdır (A, T, C, G). Bunlar genomdaki tek en büyük doğal farklılık kaynağı olup bizi bireyler olarak belirlerler.
  2. Ebeveyn farklı bazlar için (alel adı da verilir) bir SNP bölgesinde (yani baba SNP’si “T/T“, anne SNP’si de “G/G”dir) homozigoz ise ve her bir ebeveynden her bir kromozomun bir kopyası alınmışsa fetal DNA SNP bölgesinde heterozigoz olacaktır.

Gebelikte fetal DNA, anne kan dolaşımında doğal olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte annenin kendi DNA’sından ancak benzersiz “SNP imzasıyla” ayırt edilebilmektedir. Anne kanı önce hücresel (anne beyaz kan hücresi) ve sıvı (anne plazması) kısımlarına ayrılmaktadır. Anne beyaz kan hücreleri çoğunlukla anne beyaz kan hücreleri ve anne DNA’sı içermektedir. Anne plazması bir anne DNA’sı ve fetal DNA karışımı içermektedir. Annenin kendi DNA’sının SNP bölgesinde (anne beyaz kan hücreleri) sadece “G” alelini, babanın DNA’sının da SNP bölgesinde (baba beyaz kan hücreleri) sadece “T” alelini taşıması nedeniyle anne plazmasında “T”nin varlığı bunu, babadan alınan bir fetal DNA olarak tanımlamaktadır.


GOOGLE Tags