SSS

 • Babalık Testi Nasıl Yapılır?
  Biyolojik yapımıza ait tüm bilgiler DNA dediğimiz yapıda 2 kopya olarak kodlanmıştır. Bu kopyalardan bir tanesi anneden gelirken diğeri babadan gelir. Böylece genetik bilgimizin yarısını annemizden diğer yarısını da babamızdan alırız. Dolayısıyla hem anne hem de babamızla ortak gen bölgelerimiz bulunmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda yapılan babalık testinde; çocuk ile baba arasında tamamen ortak olması gereken bölgelerin analizi yapılmaktadır. Eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek babasıdır. Yapılan babalık testinde tutarsızlık gözlenmişse yani çocuğa babadan geldiği bilinen genetik bilgi, test edilen baba adayınınki ile eşleşmiyorsa, test edilen baba adayı çocuğun gerçek babası değildir. Günümüzde güvenilirlik yüzdesini yükseltebilmek amacıyla babalık testlerinde en az 15 ortak gen bölgesi incelenmekte ve %99.99 oranında kesin sonuçlar alınmaktadır. Merkezimizde, FBI gibi merkezlerin de tercih ettiği 15 DNA marker’lari kullanılarak biyolojik baba değerlendirmesi yapılmaktadır.

 

 • Testin Yapılabilmesi İçin Hem Annenin Hem De Babanın İzni Şart Mıdır?
  Babalık testinin yapılabilmesi için resmi annenin veya babanın izni alınmalıdır. Testi yaptırmak isteyen kişilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

 • Babalık Testi İçin Annenin De Kan Vermesi Gerekli Midir?
  Babalık testi için anneden kan almak mecburi değildir ancak anneden kan alınması düşük de olsa çocuğun hastanede karışmış olması gibi küçük olasılıkları ortadan kaldırır. Anneden kan alınması ve çalışılması ücrete dahil edilmemektedir.

 

 • Bablık Testini Hangi Örneklerden Çalışıyorsunuz?
  Babalık testini, babadan ve çocuktan alınan kan ve ağız mukozası (bukkal swap) örnrekleriyle çalışıyoruz.

 

 • Babalık Testinde Saç ve Tırnak Gibi Materyallerle Çalışabiliyor Musunuz?
  Babalık testini baba ve çocuk, istenirse anneden alınan kan ve ağız mukozası (bukkal swap) örnekleriyle çalışıyoruz. Babalık testinin çalışılması için resmi anne ve/veya babanın onayı gerekli olduğundan; saç, tırnak gibi ebeveynlerin rızası olmadan edinilmesi mümkün olan materyallerle çalışmayı etik bulmadığımız için kabul etmiyoruz.

 

 • İstanbul Dışında Yaşayan Kişilere Babalık Testi Uygulayabiliyor Musunuz?
  Evet. Babalık testi yaptırmak isteyen kişiler merkezimize başvurdukları takdirde anlaşmalı kan alım merkezlerinde kan örneklerinizin alınmasını sağlamaktayız. Lütfen randevu alınız.

 

 • Testlerin Güvenilirliği Ne Kadardır?
  Laboratuarımız toplam 21 marker’la (ortak gen bölgeleri üzerinde) çalışarak %99,99 oranında doğru sonuç vermektedir.

 

 • Babalık Testinin Sonucunu Ne Kadar Zaman Sonra Öğrenebilirim?
  Babalık testinin sonucunu 7-10 gün içerisinde öğrenebilirsiniz.

 

 • Alınan Sonuçlar Mahkemede Delil Olarak Kullanılabilir Mi?
  Sonuçlarımız sadece sizi bildilendirme amaçlıdı, mahkemede delil olarak kullanılmaz. Ancak bazı mahkemeler, verileri delil olarak sayabilmektedir.

 

 • Gizlilik
  Test sonuçları, sadece başvuru sırasında sizin belirttiğiniz kişilere teslim edilmektedir. Telefonla sonuç bildirilmemektedir.

Babalık testi yapılmasına karar vermek, yaptırmak ve elde edilen sonuçlara tahammül etmek ciddi psikolojik sorunlara neden olabilme potansiyeline sahiptir. Bu testi yaptırmak isteyenlerin, ortaya çıkabilecek her iki sonucu da göz önüne alarak karar vermeleri önerilir.